keyoou

张家佳课堂

北京市 品牌设计师

字体传奇倩影体-字库字样设计-字体产品已上线

分类:  字库设计      时间:2022-10-19

字体传奇倩影体,横竖撇捺笔画,圆头和尖角结构设计处理,圆润唯美,字形整体视觉文艺传统,高雅时尚,适用于字体标志,标题字应用等。 简体中文:6763字 字库设计:张家佳字体团队成员 如需商用请授权 www.ziticq.com/Interview/32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最近新作
查看全部